• Catch & Release på all öring under hela året!
  • Man får endast tas upp gäddor som är mellan 50 och 80 cm. Övriga skall tillbaka i sjön oavsett skick!
  • Vid trolling gäller max 8 spön per båt och alla i båten skall ha trollingkort!