För öring gäller ”catch and release” hela året.
Endast gäddor mellan 50 – 80 cm får tas upp.
Fisk som skall återsättas skall hanteras varsamt!
Vid Trolling med ”Vanligt-kort” max 2 styck fiskande spön per båt och med ”Trolling-kort” max 8 fiskande spön/båt. Alla i båten måste ha giltigt fiskekort!
Fiskekortet skall vara ifyllt med namn och det skall bäras synligt.
Ungdom under 16 år fiskar gratis med målsman som löst kort.

Våra fiskekort:

Dagkort 50:-

Årskort – 200:-

Årskort Familj 250:-

Detta kort berättigar till fiske med handredskap inklusive trolling med max 2 styck fiskande spön/båt

Samtliga i båten skall ha giltigt fiskekort! 

Trollingkort:

Dagkort – 100:-

Årskort – 500:-

Trollingregler:

Max 8 styck fiskande spön/båt

Samtliga i båten skall ha giltigt fiskekort (trollingkort)

Med trollingkort får även fiske med handredskap bedrivas.


Undomar under 16 år fiskar gratis tillsammnas med målsman som löst kort!


I Laxsjön gäller ej Kommunfiskekortet!